آیکون منو
کارگروه غارشناسی کشور
غارها از لحاظ تنوع زیستی، تاریخی و باستان شناسی، مطالعات اقلیم شناسی دیرینه، فسیل شناسی و ورزشی و طبیعت گردی  حایز اهمیت هستند. تعداد غارهای موجود درکشور را تا 3000 عنوان می کنند که برخی از آن ها  به دلیل ویژگی های خاص دارای شهرت جهانی هستند. به عنوان مثال غار علی سرد (علیصدر ) همدان یکی از غارهای طولانی است که جاذبه گردشگری فراوانی دارد و غار پراو در کرمانشاه با 26 چاه عمودی در رده 237  جهان قرار دارد. گونه های اندمیک غارزی و یا وابسته به غار در ایران نیز شامل ماهی کور، سمندر، 51 گونه خفاش ، خرس، پلنگ و گونه های متعددی از حشرات می باشد. 
در بسیاری از کشورها نهادهایی مسوولیت سیاستگزاری و نظارت و حفاظت از غارها را برعهده دارند. این مسوولیت در کشور ما بر عهده کارگروهی است که از نمایندگان نهادهای مرتبط دولتی وغیردولتی تشکیل شده ودبیرخانه آن در سازمان حفاظت محیط زیست ( معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی ) مستقر است. این کارگروه به استناد تصویب نامه هیئت وزیران تشکیل شده و مدیریت غارهای کشور را برعهده دارد.
 

گزارش تصویری

بيشتر

اخبار

بيشتر

فهرست غارهای کشور

آذربایجان شرقی                                            چهارمحال وبختیاری                                          قزوین                                                              گیلان
آذربایجان غربی                                             خراسان رضوی                                                قم                                                                    لرستان
اردبیل                                                          خراسان شمالی                                                 فارس                                                                مازندران
اصفهان                                                         خراسان جنوبی                                                 کردستان                                                           مرکزی
البرز                                                             خوزستان                                                       کرمان                                                               هرمزگان
ایلام                                                             زنجان                                                            کرمانشاه                                                            همدان  
بوشهر                                                           سیستان وبلوچستان                                          کهگیلویه وبویراحمد                                              یزد
تهران                                                            سمنان                                                           گلستان
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *