اخبار

بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر

مصوبات کارگروه

1399/9/3 دوشنبه
مصوبات جلسه بیست و پنجم
مصوبات جلسه بیست و چهارم
مصوبات جلسه بیست و سوم
مصوبات جلسه بیست و دوم
مصوبات جلسه بیست ویکم
مصوبات جلسه بیستم 
مصوبات جلسه نوزدهم
مصوبات جلسه هجدهم
مصوبات جلسه هفدهم
مصوبات جلسه شانزدهم 
مصوبات جلسه پانزدهم
مصوبات جلسه چهاردهم
مصوبات جلسه سیزدهم
فايلها
نهايي 2صورتجلسه غار 3 شهريور98.pdf 143.307 KB
صورتجلسه 1401220.pdf 148.273 KB
صورتجلسه بيست و پنجمين جلسه كارگروه ملي غارشناسي ايران.pdf 604.659 KB
بيشتر

فهرست غار های کشور

1395/11/24 یکشنبه
آذربایجان شرقی                                            چهارمحال وبختیاری                                          قزوین                                                              گیلان
آذربایجان غربی                                             خراسان رضوی                                                قم                                                                    لرستان
اردبیل                                                          خراسان شمالی                                                 فارس                                                                مازندران
اصفهان                                                         خراسان جنوبی                                                 کردستان                                                           مرکزی
البرز                                                             خوزستان                                                       کرمان                                                               هرمزگان
ایلام                                                             زنجان                                                            کرمانشاه                                                            همدان  
بوشهر                                                           سیستان وبلوچستان                                          کهگیلویه وبویراحمد                                              یزد
تهران                                                            سمنان                                                           گلستان
بيشتر

غار در رسانه